Page 2 - Dieter Horn Keramik
P. 2

Dieter Horn
bÅÑ| cÖáÉáÑ ]{ÑÜ s~ÑÄá _OLV ÖÜ e~xxáÑÇwÅz} yáw{ÑáÜt ZÅz} Äáx hwÖÉ~Ñ _OIO ÅwÇ{|mÖáÑ Éá áÑ m{Ü _OK_ wÖÇ _OKK áÖÜ rÉ~ÄÖ~x ÅÜ ÄáÑ EÜÖmáÑÇÖÉgÉ \ÑÖáÑ ÖÜ ÄáÜ dgz}áÑÜ UÇ<q z}{|{yÖá ~ÜÄ U}Ö|{Ç{n}Öá xÖÉ hwÇz}|~ÇÇ Å|Ç cÖn|{x UÇ<z}{|{yát XÜ ÄÖáÇáÑ PáÖÉ áÜÉÇÉÅÜÄáÜ ÄÖá áÑÇÉáÜ ujÜÇÉ|áÑÖÇz}áÜ hÑwáÖÉáÜ ÖÜ Äáx láÄÖ~x lÅ|áÑáÖ ~ÜÄ ÄÅÜÜo _OKN sÅÑ ÄÖá áÑÇÉá h~ÇÇÉá||~Üy ÖÜ \ÑÖáÑ p~ Çá}áÜt
XÜ ÄáÜ MÅ}ÑáÜ _OH_ wÖÇ _OON |áwÉá ~ÜÄ ÅÑwáÖÉáÉ cÖáÉáÑ ]{ÑÜ Å|Ç vÑáÖÇz}ÅvváÜÄáÑ bjÜÇÉ|áÑ ÖÜ káÑ|ÖÜt XÜ ÄÖáÇáÑ PáÖÉ áÜÉq sÖzuá|Éá áÑ ÇáÖÜá b{ÜpánÉÖ{ÜáÜ vjÑ ÄÖá ]áÑÇÉá||~Üy m{Ü n|ÅÇÉÖÇz}áÜ Fw>áuÉáÜ ~ÜÄ [á|ÖávÇ Å~Ç Äáx ^áÑuÇÉ{vv \{Üt awáÜÇ{ á;náÑÖxáÜÉÖáÑÉá áÑ xÖÉ Uv|ÅÜq páÜ ~ÜÄ ^ÅÇÇáÑt
_OON p{y áÇ ÄÖá dÅxÖ|Öá sÖáÄáÑ ÖÜ ÄÖá Å|Éá ]áÖxÅÉo m{Ü káÑ|ÖÜ yÖÜy áÇ Ü~Ü Å~vÇ YÅÜÄ ÖÜ ÄáÜ u|áÖÜáÜ FÑÉ kÖÉpáÜ wáÖ ]Åxx=rÖáyt h~z} }ÖáÑ ÅÑwáÖÉáÉ ]{ÑÜ sáÖÉáÑ Å|Ç vÑáÖÇz}ÅvváÜÄáÑ bjÜÇÉ|áÑo Öx áÖyáÜáÜ Üá~áÜ hÉá|ÖáÑt 
aÇ áÜÉsÖzuá|É ÇÖz} áÖÜá yÑ{Qá d{ÑxáÜq ÑáÖz}É~x ÄÖá cÖáÉáÑ ]{ÑÜ mÖÑÉ~{Ç ~xq ÇáÉpÉt eáu{ÜÜÉ v{ÑxÉ áÑ ÄÖá Fw>áuÉáo ÄÖá ÄÅÜÜ xÖÉ ÜÅÉjÑ|Öz}áÜ rÉÑ~uÉ~ÑáÜ ÅÜ ÄáÑáÜ FwáÑv|gz}á ÄáÜ káÉÑÅz}ÉáÑ ÖÜ rÉÅ~ÜáÜ máÑÇáÉpÉ ~ÜÄ ÖÜ áÖÜáÑ ÅÜÄáÑáÜ ^á|É sÅÜÄá|Ü |gÇÇÉ
cáÑ bjÜÇÉ|áÑ p~ ÇáÖÜáÜ Fw>áuÉáÜ` CláÖÜá hÑwáÖÉ ÖÇÉ U{áÇÖáo rÉÅÄÉq ~ÜÄ YÅÜÄÇz}ÅvÉÇn{áÇÖá ~ÜÄ máÑvj}Ñ É p~ rnÅpÖáÑygÜyáÜ vjÑÇ h~yát r{ sÖá Öz} xÖz} Çá|wáÑ n{ÇÖÉÖm m{Ü xáÖÜáÜ hÑq wáÖÉáÜ wáÑj}ÑáÜ |ÅÇÇáo xSz}Éá Öz} ÅÜq ÄáÑá káÉÑÅz}ÉáÑ ÄÅp~ áÖÜ|ÅÄáÜo ÇÖz} áwáÜvÅ||Ç wáÑj}ÑáÜ p~ |ÅÇÇáÜ?t
Xx hÉá|ÖáÑ ÖÜ kÖÉpáÜ sáÑÄáÜ Å~z} ráxÖq Ü Å Ñ á  v j Ñ h Ü v g Ü y á Ñ  ~ Ü Ä  d { Ñ É y á Ç z } Ñ Ö É É á Ü á Åwyá}Å|ÉáÜt ExyÅÜy xÖÉ Äáx ^áÑuÇÉ{vv \{Üo ÖÜv{ÑxÖáÑáÜ rÖá ÇÖz}`
bÅÑ| cÖáÉáÑ ]{ÑÜ
]á|ÉáÜyÅÑ ÉáÜ H q LKLNO kÖÉpáÜ \á|áv{Ü` VTIHT=NTHK aqlÅÖ|` ÖÜv{1}{ÑÜquáÑÅxÖuqu~ÜÇÉtÄá }ÉÉn`==ssst}{ÑÜquáÑÅxÖuqu~ÜÇÉtÄá
OI   1   2   3   4   5